EU_logo

DAOP 1.1.1 / de - 13 Lokacija razvoja industrije i za teritorijalnu koheziju

 

Projekat ID : DAOP - 1.1.1 / de - 13-2014-0061

 

Naziv projekta :. Kreiranje sama sebi dovoljna proizvodni pogon za laktogen doo

 

Iznos finansiranja : 60 miliona forinti

 

Naziv projekta : Kreiranje pogon za laktogen doo

 

Iznos finansiranja : 10 miliona forinti

 

 

Ime program GOP 2.1.1-11 / P razvoj mikro -preduzeća

EU_infoblokk

Tuesday the 25th. Lactogen Kft - Joomla Templates